Infoabsolvent.cz - Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech.
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.

Denní forma studia

Čtyřleté studijní obory
pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
střední vzdělání s maturitní zkouškou více...
Tříleté učební obory
pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
střední vzdělání s výučním listem více...

Dálková forma studia

Tříleté dálkové studium
pro uchazeče požadující vzdělání v učebním oboru
střední vzdělání s výučním listem více...
O škole

K 1. 7. 2014 došlo ke sloučení Střední školy technické Žďár nad Sázavou s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou, Studentská 1.

Koncepčně se zaměřujeme na výuku strojírenských, metalurgických a elektrotechnických oborů. Nabízíme vzdělání ve tříletých učebních oborech zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem, ve čtyřletých studijních oborech zakončených maturitní zkouškou, v maturitním nástavbovém studiu po vyučení a nově v dálkovém studiu učebních oborů.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - pracoviště Strojírenská

Výhodou naší vzdělávací koncepce je prostupnost mezi studijními a učebními obory. Umožňuje všem žákům, kteří splní dané podmínky, získat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Cílem výuky je přizpůsobit obsah učiva nejnovějším technickým poznatkům v jednotlivých oborech a potřebám zaměstnavatelů. Dlouhodobě spolupracujeme s významnými firmami i dalšími školami podobného zaměření, se kterými si navzájem vyměňujeme zkušenosti.

Články, novinky
Aktuální události
Přihlášení|IP: 54.198.14.214|Generování stránky trvalo 0.02 s|ver. 2.0  © 2006 - 2015 Petr Libra