Naše škola je držitelem certifikátu
ČSN EN ISO 9001 : 2009 systému managementu jakosti pro proces vzdělávání.
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.

Rekvalifikace Vysočina 2015 - 2018

Škola nabízí pod patronací Úřadu práce České republiky rekvalifikační kurzy s cílem získání nové kvalifikace pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Účastníci mohou získat výuční list v oboru Obráběč kovů - po splnění pěti profesních kvalifikací:

PK Soustružení kovových materiálů (23-022-H)
PK Frézování kovových materiálů (23-023-H)
PK Broušení kovových materiálů (23-024-H)
PK Vrtání kovových materiálů (23-025-H)
PK Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H)

Místo konání: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - pracoviště Strojírenská
3. 10. 2016 - 6. 12. 2016 - obsluha CNC

Kontakt

Ing. Jiří Straka - 564 600 402, 605 781 199
Kristýna Šoustarová - 564 600 601, 739 379 176

Denní forma studia

Čtyřleté studijní obory
pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
střední vzdělání s maturitní zkouškou více...
Tříleté učební obory
pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
střední vzdělání s výučním listem více...

Dálková forma studia

Tříleté dálkové studium
pro uchazeče požadující vzdělání v učebním oboru
střední vzdělání s výučním listem více...
O škole

K 1. 7. 2014 došlo ke sloučení Střední školy technické Žďár nad Sázavou s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou, Studentská 1.

Koncepčně se zaměřujeme na výuku strojírenských, metalurgických a elektrotechnických oborů. Nabízíme vzdělání ve tříletých učebních oborech zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem, ve čtyřletých studijních oborech zakončených maturitní zkouškou, v maturitním nástavbovém studiu po vyučení a nově v dálkovém studiu učebních oborů.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - pracoviště Strojírenská

Výhodou naší vzdělávací koncepce je prostupnost mezi studijními a učebními obory. Umožňuje všem žákům, kteří splní dané podmínky, získat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Cílem výuky je přizpůsobit obsah učiva nejnovějším technickým poznatkům v jednotlivých oborech a potřebám zaměstnavatelů. Dlouhodobě spolupracujeme s významnými firmami i dalšími školami podobného zaměření, se kterými si navzájem vyměňujeme zkušenosti.

Články, novinky
Aktuální události
Přihlášení|IP: 54.205.40.6|Generování stránky trvalo 0.148 s|ver. 2.0  © 2006 - 2015 Petr Libra